Vul de tekens in

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De persoonsgegevens op deze antwoordcoupon worden door KREDIFLASH bvba verwerkt voor de volgende doeleinden : behandeling van uw kredietaanvraag, centraal beheer van het cliënteel, marketing, globaal overzicht van klanten, controle van de verrichtingen en voorkomen van onregelmatigheden.
U kunt kennisnemen van de gegevens die op u betrekking hebben en ze laten verbeteren.
Voor alle bijkomende informatie, kunt u onze Privacy Policy raadplegen.