Persoonlijke lening ... een lening voor alle doeleinden
ook voor U ?


 

 

Als het nu gaat over uw droomreis, een gepland huwelijk, of verbetering van uw comfort... met een persoonlijke lening kunt u uw dromen waarmaken.

 

Waartoe dient een persoonlijke lening ?

persoonlijke lening voor uw comfortPlannen, projecten, dromen...iedereen heeft ze.  Het is niet altijd evident om ze te realiseren. U houdt uw spaargeld namelijk achter de hand als appeltje voor de dorst.  Je weet maar nooit in deze tijd. Toch kunt U geld lenen zonder uw budget uit evenwicht te brengen.

Als kredietspecialist hebben wij namelijk de ideale oplossing voor U.  Met een persoonlijke lening kunt u lenen om uw huis op te knappen, uw autokosten te betalen, een verre reis te plannen.  Binnenkort dient u te verhuizen, is u van plan te trouwen of u wenst gewoon uw comfort te verbeteren ? Het kan allemaal met een persoonlijke lening.

Lenen is echter een zaak van vertrouwen ! Daarom kunnen we samen bepalen welke leenformule er het best past bij uw situatie.  Misschien heeft u nog een persoonlijke lening of kredietkaart in omloop en vreest u dat de nieuwe lening zal geweigerd worden ?  Wij stellen u de beste oplossing voor, zodat geld lenen geen onaangename verrassing wordt.

Kan iedereen geld lenen ?

Iedere meerderjarige persoon die in België woont en over een vast inkomen beschikt kan geld lenen.  Voor een persoonlijke leningpersoonlijke lening voor uw huwelijk te regelen geldt echter dat men niet vermeld staat op het negatieve bestand van de Nationale Bank van België (beter gekend als de "zwarte lijst").  Weet dat men een jaar vermeld blijft op deze lijst nadat het probleem in kwestie volledig opgelost werd.  Ingeval van melding kunt u enkel lenen als u eigenaar bent van een onroerend goed (woning, appartement, bouwgrond...) Meer uitleg hierover vindt U onder eigenaarskrediet.
Iedere loontrekkende met een vast maandelijks inkkomen kan een persoonlijke lening bekomen. Enige voorwaarde is dat men moet tewerkgesteld zijn met een contract van onbepaalde duur.  Bij een zelfstandige baseert men zicht op het netto winst resultaat van de laatste 3 jaren.  Ook als gepensioneerde of mindervalide komt men in aanmerking voor een persoonlijke lening.  Als de verhouding van de maandelijkse inkomsten en uitgaven maar in evenwicht zijn.

Welke aanvaardingskans maakt mijn aanvraag ?

Gezien men als bank- of financiële instelling minder waarborgen heeft bij de terugbetaling van een persoonlijke lening geldt hier de regel : Hoe beter de inkomsten, hoe vlotter een aanvaarding wordt gegeven.  Dit neemt niet weg dat alle gegevens in acht worden genomen.  Hoelang woont men op hetzelfde adres, hoelang werkt men bij huidige werkgever, leeftijd...
Bij de aanvraag van een persoonlijke lening en trouwens van iedere kredietvorm, is het heel belangrijk dat uw gegevens zo volledig mogelijk worden meegedeeld.  Dagelijks constateren wij dat er ten onrechte leningen worden geweigerd ten gevolge van het niet-meedelen van nog lopende kredieten.  Heeft u nog een lopende persoonlijke lening, financiering, kredietopening (visa-kaart of debetkaart)...vergeet er geen melding van te maken.  Dit bevordert alleen de vlotte afhandeling van uw aanvraag.

Hoe vraag ik mijn persoonlijke lening aan ?

Een perssoonlijke lening aanvragen is heel simpel !  Met uw identiteitskaart en inkomstenbewijs in de hand kunt u van start.  U bezorgt uw gegevens via de online aanvraag, per mail, per fax of zelfs telefonisch.  U kunt ons natuurlijk ook persoonlijk een bezoekje brengen op het kantoor !

Wanneer mag ik een antwoord ontvangen ?

Gezien de aanvraag van een persoonlijke lening voor ons een routine zaak is wordt deze onmiddellijk behandeld.  De automatisering laat ons toe een beslissing te bekomen binnen de twee uur, wat niet wegneemt dat U ons aanbod nog enkele weken in overweging kunt nemen

Online aanvraag en berekening ?

online aanvragen