Zwarte lijst ? Wat is dit ? Hoelang blijf je erop ?

Als je geregistreerd staat op het negatieve bestand van de Nationale Bank van België, dan wordt er in de volksmond gezegd, "ik sta op de zwarte lijst". Maar wat kan je dan nog doen ?

Wanneer men achterstand van betaling heeft opgelopen op zijn krediet, dan is iedere bank- of financiële instelling verplicht om dit te melden aan de Nationale Bank van België.  Deze plaatst Uw naam in hun bestand onder de rubriek "niet geregulariseerde achterstallige betalingen" of beter gekend als de "zwarte lijst".  Men blijft op de zwarte lijst staan, zolang de achterstand niet is weggewerkt.  Eens de achterstallige betalingen zijn ingelopen staat u onder de "geregulariseerde achterstallige betalingen" en dit nog voor een duurtijd van één jaar.  Zolang men vermeld staat op de zwarte lijst, zal een lening op afbetaling, verkoop op afbetaling... geweigerd worden.  Is u eigenaar van onroerend goed dan kunnen wij u wellicht toch nog helpen